Hromosvody

Provádíme revize hromosvodů, montáže nových hromosvodů a případné opravy stávajících. Hromosvod vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje. V případě, že tato cesta neexistuje hrozí že předměty, kterými bude protékat bleskový výboj způsobí požár objektu.

Hromosvod se zřizuje na objektech kde by mohl výboj blesku:

    * ohrozit životy a zdraví lidí
    * způsobit poruchu na zařízení
    * způsobit škody hospodářské, kulturní
    * ohrozit důležité objekty