• Revize elektrických rozvodů a zařízení NN,
  • Revize pracovních strojů,
  • Revize ručního el. nářadí a prodlužovacích kabelů, včetně vedení evidence,
  • Revize rozvodů a zařízení VN,
  • Revize slaboproudých zařízení a rozvodů systémů EPS, EZS, CCTV.